A Computing Network written in Java extremely inefficient.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
mrbesen d8ac03b038 imprved ram usage 3 år sedan
BBEncryptionCracker Better Server Memory Management & Programs can enque precompiled code 3 år sedan
Client/BesenBoincClient stuff 4 år sedan
Server/BesenBoincServer imprved ram usage 3 år sedan
test-factorial/BBTestprogram Better Server Memory Management & Programs can enque precompiled code 3 år sedan
test-primefinder/BBPrimeFinder Better Server Memory Management & Programs can enque precompiled code 3 år sedan
LICENSE Initial commit 4 år sedan
README.md Added shell, python test programs for comparision (Ca) 4 år sedan
crack.py Added shell, python test programs for comparision (Ca) 4 år sedan
crack.sh Added shell, python test programs for comparision (Ca) 4 år sedan

README.md

BB

inefficent computing network

Start a Client:

java -jar Client.jar [host[:port]]

Host defaults to "127.0.0.1" and port default to "5454".

ctl + c to stop

Start a Server

Warning: Server needs a HUGE amount of RAM!

java -jar -Xmx 6G -Xms 1G Server.jar [c:classname] [p:port]

classname default to "Test" and is the class thats loaded to generate Jobs. port defaults to "5454".

to stop enter "stop" into the console. Force Stop: ctl + c

crack.py and crack.sh need much ram.