Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mrbesen e5495bc833
fixed Command Parsing
3 tygodni temu
src/main/java/de/mrbesen/telegram fixed Command Parsing 3 tygodni temu
.gitignore fixed link regex 1 rok temu
README.md updated link in readme 7 miesięcy temu
pom.xml fix usercallbackevent gives wrong user bug 5 miesięcy temu

README.md

TelgramAPI

A API that does most of the work, when creating Telegram bots.

Build status

Build Status

Download last Build

Download