Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mrbesen e5495bc833
fixed Command Parsing
1 rok temu
src/main/java/de/mrbesen/telegram fixed Command Parsing 1 rok temu
.gitignore fixed link regex 2 lat temu
README.md updated link in readme 2 lat temu
pom.xml fix usercallbackevent gives wrong user bug 1 rok temu

README.md

TelgramAPI

A API that does most of the work, when creating Telegram bots.

Build status

Build Status

Download last Build

Download