Δεν μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από 25 θέματα Τα θέματα πρέπει να ξεκινούν με γράμμα ή αριθμό, μπορούν να περιλαμβάνουν παύλες ('-') και μπορεί να είναι έως 35 χαρακτήρες.
Oliver d3e278d117
maven: generate sources jar
1 μήνας πριν
src/main/java/de/mrbesen/telegram fixes: min threads for async queue; format; spelling 1 μήνας πριν
.gitignore fixed link regex 3 έτη πριν
README.md updated link in readme 2 έτη πριν
pom.xml maven: generate sources jar 1 μήνας πριν

README.md

TelgramAPI

A API that does most of the work, when creating Telegram bots.

Build status

Build Status

Download last Build

Download